www.sahist.si

Rezultati
Aktualno


              8. MEMORIAL JANEZA SMOLETA
               RADOVLJICA, 12.10.2019

Končno stanje
             Tit ELO LRat FED            Točke  RPZ Soneb Zmage W-We
 1. Zorko Dušan     MK 2212 2261 SLO ŠS Tomo Zupan Kranj    13  7.0 83.00  0.0 0.67
               1B11 1W2 1B12 1W3 1B10 -*16 1W8 =B4 =W7 1B15 1W14 1B6 1W9 
               1B13 1W5 
 2. Pretnar Boštjan   III 1818 2071 SLO ŠD Radovljica       10  4.0 56.50  0.0 -0.09
               1W10 0B1 1W8 1B4 0W7 1B15 1W14 1B6 0W9 1B13 1W5 1B11 -*16
               1W12 0B3 
 3. Ravnik Franc     MK   1933 SLO ŠD SIJ Acroni Jesenice   10  4.0 55.00  0.0 2.30
               1B12 -*16 1W10 0B1 1W8 0B4 1W7 1B15 1W14 0B6 1W9 1B13 0W5 
               1B11 1W2 
 4. Halilov Esad    III 1752 1856 SLO ŠD SIJ Acroni Jesenice  9.5  5.5 63.00  0.0 3.25
               1B13 1W5 1B11 0W2 1B12 1W3 0B10 =W1 1B8 -*16 1W7 1B15 0W14
               0B6 1W9 
 5. Ključanin Fahrudin  I 1800 1960 SLO ŠD SIJ Acroni Jesenice   9  4.0 50.00  0.0 0.80
               1W8 0B4 1W7 1B15 1W14 0B6 1W9 1B13 -*16 0W11 0B2 1W12 1B3 
               1W10 0B1 
 6. Cvetkov Risto    II 1896 1927 SLO ŠD SIJ Acroni Jesenice  8.5  4.5 52.25  0.0 0.93
               1W15 1B14 -*16 0W9 1B13 1W5 0B11 0W2 0B12 1W3 1B10 0W1 1B8 
               1W4 =B7 
 7. Pavlin Ivan     MK 1842 2014 SLO ŠD SIJ Acroni Jesenice  8.5  3.0 46.50  0.0 -0.64
               1B9 1W13 0B5 1W11 1B2 1W12 0B3 =W10 =B1 0W8 0B4 -*16 1W15
               1B14 =W6 
 8. Šimnic Franci    MK 1701 1968 SLO ŠD Radovljica        8  2.0 37.00  0.0 -0.35
               0B5 1W11 0B2 1W12 0B3 1W10 0B1 -*16 0W4 1B7 1W15 1B14 0W6 
               1B9 1W13
 9. Lužnik Marjan     I 1863 1927 SLO ŠD SIJ Acroni Jesenice   7  2.0 35.00  0.0 -0.57
               0W7 1B15 1W14 1B6 -*16 1W13 0B5 1W11 1B2 0W12 0B3 1W10 0B1 
               0W8 0B4 
 10. Bec Alojz      II   1853 SLO ŠD Radovljica       5.5  1.5 24.75  0.0 -0.70
               0B2 1W12 0B3 -*16 0W1 0B8 1W4 =B7 1W15 1B14 0W6 0B9 1W13
               0B5 0W11
 11. Blaznik Vojko    II 1674 1795 SLO ŠD Radovljica        5  2.0 27.00  0.0 -0.16
               0W1 0B8 0W4 0B7 1W15 0B14 1W6 0B9 1W13 1B5 -*16 0W2 0B12
               0W3 1B10
 12. Jovan Romuald    MK   1741 SLO ŠD Radovljica        5  2.0 23.50  0.0 0.76
               0W3 0B10 0W1 0B8 0W4 0B7 1W15 1B14 1W6 1B9 0W13 0B5 1W11
               0B2 -*16
 13. Čelebič Sead      1514 1793 SLO ŠD SIJ Acroni Jesenice   3  0.0 8.00  0.0 -2.14
               0W4 0B7 1W15 1B14 0W6 0B9 -*16 0W5 0B11 0W2 1B12 0W3 0B10
               0W1 0B8 
 14. Planinc Marjan    II   1721 SLO ŠD Radovljica        2  1.0 14.50  0.0 -1.92
               -*16 0W6 0B9 0W13 0B5 1W11 0B2 0W12 0B3 0W10 0B1 0W8 1B4 
               0W7 0B15
 15. Onič Ivan      III   1670 SLO ŠD Gorenjka Lesce      1  0.0 2.00  0.0 -2.14
               0B6 0W9 0B13 0W5 0B11 0W2 0B12 0W3 0B10 0W1 0B8 0W4 0B7 
               -*16 1W14
Arbiter: Drago ŠIFTAR
WinSvicar verzija 4.01.02 
Lastnik: SD Radovljica
RADOVLJICA, Slovenija, 12.10.2019, 15 kol berger
Igralni cas: 5 MIN.. Datoteka: MEMJS2019