www.sahist.si

Rezultati
Aktualno


                 ŠKBranik-VIP
              Maribor Tezno, 29.12.2018

Končno stanje
            Tit ELO LRat FED          Točke  RPZ Soneb Soneb W-We
 1. Vombek Danijel   FM 2257 2336 SLO ŠK Branik Maribor  18   7.0168.25168.25 1.04
               1W20 =W4 =B2 1W6 =B3 1W5 1B9 1W12 1B11 =W7 1B15 1W10 1B13
               0W8 1B18 1W14 1B16 1W19 1B17 1W21 1B22
 2. Supančič Darko   FM 2299 2290 SLO ŠK Branik Maribor  17.5  7.0162.25162.25 1.23
               1W21 1B22 =W1 =B4 1W20 =W6 =B3 =W5 =B9 =W12 1B11 1W7 1B15
               1W10 1B13 1W8 1B18 1W14 1B16 1W19 1B17
 3. Virtič Franc ml.  MK 2113 2253 SLO ŠK Branik Maribor  17   6.5156.75156.75 1.38
               1W19 1B17 1W21 1B22 =W1 =B4 =W2 =B6 1W20 =W5 1B9 =W12 =B11
               1W7 1B15 =W10 1B13 1W8 1B18 1W14 1B16
 4. Zupe Miran     IM 2259 2334 SLO ŠK Branik Maribor  17   6.0153.50153.50 0.04
               1W22 =B1 1W20 =W2 =B6 =W3 0B5 =W9 1B12 1W11 1B7 1W15 1B10
               1W13 =B8 1W18 1B14 1W16 1B19 1W17 1B21
 5. Žugaj Fjodor    MK 2163 2246 SLO ŠK Branik Maribor  14.5  6.0133.25133.25 -1.01
               0W16 1B19 1W17 1B21 1W22 0B1 1W4 =B2 0W6 =B3 1W20 1W9 0B12
               1W11 1B7 =W15 1B10 1W13 0B8 1W18 1B14
 6. Simič Dragan    FM 2179 2269 SLO ŠK Branik Maribor  14.5  5.5129.75129.75 -1.39
               1W17 1B21 1W22 0B1 =W4 =B2 1W20 =W3 1B5 1W9 =B12 1W11 0B7 
               1W15 0B10 0W13 1B8 1W18 =B14 1W16 1B19
 7. Kusič Dalibor    I 1859 2064 SLO ŠK Gambit Maribor  13   3.5106.00106.00 0.76
               =W13 =B8 1W18 1B14 1W16 1B19 =W17 1B21 1W22 =B1 0W4 0B2 1W6 
               0B3 0W5 =B9 =W12 =B11 1W20 +*15 =B10
 8. Ajster Darko   III 1583 1958 SLO ŠK Gambit Maribor  12.5  4.5113.75113.75 3.00
               =B11 =W7 1B15 =W10 =B13 1B20 1W18 1B14 1W16 0B19 0W17 1B21 1W22
               1B1 =W4 0B2 0W6 0B3 1W5 =B9 =W12
 9. Šoštarič Denis   IV 1825 2144 SLO ŠK Malečnik     12.5  3.0100.00100.00 -0.96
               1W14 1B16 1W19 1B17 1W21 1B22 0W1 =B4 =W2 0B6 0W3 0B5 1W20
               =W12 =B11 =W7 0B15 =W10 1B13 =W8 1B18
 10. Kopše Jožef    II   2028 SLO ŠK Branik Maribor  12   3.5 98.00 98.00 0.99
               0B15 1B20 1W13 =B8 =W18 0B14 1W16 1B19 1W17 1B21 1W22 0B1 0W4 
               0B2 1W6 =B3 0W5 =B9 1W12 =B11 =W7 
 11. Kirbiš Milan    MK 1952 2066 SLO ŠK Gambit Maribor  12   2.5 91.00 91.00 0.18
               =W8 1B18 1W14 =B16 1W19 1B17 1W21 1B22 0W1 0B4 0W2 0B6 =W3 
               0B5 =W9 =B12 1W20 =W7 1B15 =W10 =B13
 12. Virtič Samo     I 1942 2069 SLO ŠK Gambit Maribor  9   4.5 86.00 86.00 -2.90
               0W18 0B14 =W16 1B19 0W17 1B21 1W22 0B1 0W4 =B2 =W6 =B3 1W5 
               =B9 0W20 =W11 =B7 =W15 0B10 =W13 =B8 
 13. Habjanič Avgust  MK 1978 2015 SLO ŠK Gambit Maribor  9   2.5 68.75 68.75 -1.74
               =B7 =W15 0B10 1B20 =W8 0B18 1W14 =B16 0W19 1B17 1W21 1B22 0W1 
               0B4 0W2 1B6 0W3 0B5 0W9 =B12 =W11
 14. Bajec Tomaž        1880 SLO ŠK Branik Maribor  9   1.5 61.00 61.00 1.06
               0B9 1W12 0B11 0W7 1B15 1W10 0B13 0W8 1B18 1B20 =W16 =B19 =W17
               1B21 1W22 0B1 0W4 0B2 =W6 0B3 0W5 
 15. Špelec Darko    MK 1953 2038 SLO ŠK Branik Maribor  8   2.5 64.25 64.25 -1.85
               1W10 =B13 0W8 =B18 0W14 =B16 1W19 1B17 1W21 =B22 0W1 0B4 0W2 
               0B6 0W3 =B5 1W9 =B12 0W11 -*7 -*20
 16. Zvekič Hajrudin  III   1813 SLO ŠK Branik Maribor  8   1.5 58.50 58.50 1.26
               1B5 0W9 =B12 =W11 0B7 =W15 0B10 =W13 0B8 1W18 =B14 1B20 0W19
               1B17 1W21 =B22 0W1 0B4 0W2 0B6 0W3 
 17. Pleič Jure     I 1385 1637 SLO ŠK Malečnik     7   1.5 49.00 49.00 2.92
               0B6 0W3 0B5 0W9 1B12 0W11 =B7 0W15 0B10 0W13 1B8 1W18 =B14
               0W16 1B19 0B20 1W21 1B22 0W1 0B4 0W2 
 18. Mrdja Božidar       1883 SLO ŠK Branik Maribor  7   0.5 41.50 41.50 -0.99
               1B12 0W11 0B7 =W15 =B10 1W13 0B8 1B20 0W14 0B16 1W19 0B17 1W21
               1B22 0W1 0B4 0W2 0B6 0W3 0B5 0W9 
 19. Bajec Peter        1794 SLO ŠK Branik Maribor  6.5  1.0 41.00 41.00 0.09
               0B3 0W5 0B9 0W12 0B11 0W7 0B15 0W10 1B13 1W8 0B18 =W14 1B16
               1B20 0W17 1B21 1W22 0B1 0W4 0B2 0W6 
 20. Krulič Goran        1463 SLO ŠK Branik Maribor  4   0.0 25.00 25.00 0.57
               0B1 0W10 0B4 0W13 0B2 0W8 0B6 0W18 0B3 0W14 0B5 0W16 0B9 
               0W19 1B12 1W17 0B11 0W21 0B7 1W22 +*15
 21. Furh Ivan     III   1610 SLO ŠK Branik Maribor  2   0.0 5.00 5.00 -1.78
               0B2 0W6 0B3 0W5 0B9 0W12 0B11 0W7 0B15 0W10 0B13 0W8 0B18
               0W14 0B16 0W19 0B17 1B20 1W22 0B1 0W4 
 22. Majhenič Silven      1515 SLO ŠK Branik Maribor  1   0.0 8.00 8.00 -1.90
               0B4 0W2 0B6 0W3 0B5 0W9 0B12 0W11 0B7 =W15 0B10 0W13 0B8 
               0W18 0B14 =W16 0B19 0W17 0B21 0B20 0W1 
Arbiter: Zupe Miran
Monarch, verzija 4.01.02 
Lastnik: SK ZM Branik Maribor
Maribor Tezno, Slovenija, 29.12.2018, 21 kol berger
Igralni cas: 5 minut Datoteka: C:	urnirT181229ranik-vip