www.sahist.si

Rezultati
Aktualno


           Konectedenski hitropotezni turnir 21/4
                Krog, 22.8.2021

Končno stanje

 Mesto    Igralec        FED Kat.ELO LRat p/m Točke MBuch Buch W-We
  1   (1) Skuhala,Jernej    POM FM 2415 2421    7.5 39.5 50.5 0.24 
  2   (5) Gruškovnjak,Tomislav POM FM 2251 2335    7.0 40.0 50.5 0.67 
  3   (2) Gjuran,Denis     SLO FM 2317 2317    6.5 40.0 51.5 0.46 
  4   (6) Kovač,Boris      SLO FM 2188 2188 U60  6.5 39.0 50.5 1.34 
  5   (4) Cigan,Štefan     POM IM 2252 2310    6.0 41.5 53.5 0.00 
  6   (3) Titan,Matej      POM MK 2279 2288    6.0 40.5 52.0 0.11 
  7   (7) Meglič,Jaka      POM MK 1950 2193 U20  6.0 32.0 41.5 -0.38 
  8  (12) Brunčič,Janko     POM II 1839 2026 U60  5.5 38.0 48.0 1.25 
  9  (11) Žajdela,Karel     MAR II 1841 1985    5.5 34.0 44.0 1.26 
  10  (18) Rozman,Roman     MAR II 1664 1908    5.5 30.0 39.0 1.08 
  11  (15) Mohar,Martin     SLO   1719 1719 U20  5.0 34.5 43.5 2.58 
  12  (21) Vild Marič,Fabijan  POM II 1605 1939 U20  5.0 33.0 42.5 0.27 
  13  (10) Antolin,Robert    POM   1876 1984    5.0 31.0 41.0 -1.25 
  14  (14) Režonja,Štefan    POM MK 1764 1891 U60  5.0 28.5 38.0 -0.60 
  15  (19) Baša,Vili       POM II 1654 1798    5.0 27.0 35.5 0.58 
  16   (9) Šardi,Darko      CRO  I 1906 2080    4.5 40.5 51.0 0.09 
  17   (8) Gruškovnjak,Jože   POM MK 1919 2087    4.5 35.5 43.5 -1.09 
  18  (24) Podlesek,Peter    LJU   1522 1660 U60  4.5 24.0 31.0 0.65 
  19  (16) Marič,Anton      POM II 1683 1932 U60  4.0 33.5 43.5 -1.03 
  20  (32) Kiraly,Ferenc     AUT  I 1725 1921 U60  4.0 31.0 40.5 -1.42 
  21  (13) Vučko,Franc      POM II 1835 1835 U60  4.0 30.5 40.0 -0.71 
  22  (17) Močnik,Darko     CRO  I 1673 1611 U60  4.0 28.0 37.0 0.31 
  23  (23) Kovač,Branko     LJU   1537 1537    4.0 27.5 35.5 1.61 
  24  (28) Kovač,Emil      POM   1412 1539 U60  4.0 25.5 33.0 0.85 
  25  (25) Gjuran,Stanko     SLO   1481 1481 U60  4.0 23.0 30.5 0.97 
  26  (29) Rogač,Franc      POM   1250 1524 U60  3.5 29.5 38.5 0.46 
  27  (22) Šeruga,Štefan     POM III 1549 1685 U60  3.5 27.0 35.0 -1.35 
  28  (20) Kovač,Majda      POM WMK 1620 1736    3.0 28.0 37.0 -0.92 
  29  (26) Žilavec,Jože     POM III 1479 1747 U60  3.0 28.0 36.0 -2.77 
  30  (27) Štrokaj,Martin    POM III 1422 1685 U60  3.0 26.0 33.5 -1.26 
  31  (31) Pajič,Branko     SLO     1500 U60  3.0 25.5 33.0 -0.58 
  32  (30) Škof,Samo       POM IV 1214 1389 U15  3.0 25.0 33.0 0.53 
  33  (33) Marič,Marta      LJU   1351 1650 U60  2.5 25.0 33.0 -1.95 

                       Arbiter: Dušan Kozic

WinSvicar verzija 4.01.05 Lastnik: SD Pomgrad MS

           Konectedenski hitropotezni turnir 21/4
                Krog, 22.8.2021

Končno stanje
              Tit ELO LRat FED           Točke MBuch Buch Zmage W-We
 1. Skuhala Jernej     FM 2415 2421 POM ŽŠK Maribor Poligram  7.5 39.5 50.5  0.0 0.24
               1W19 1B13 1W4 1B5 =W2 =B3 1W16 =B8 1W9 
 2. Gruškovnjak Tomislav  FM 2251 2335 POM ŠD Pomgrad        7 40.0 50.5  0.0 0.67
               1W28 1B20 1W3 =W6 =B1 =B5 =W4 1B10 1W8 
 3. Gjuran Denis      FM 2317 2317 SLO ŠD Pomgrad       6.5 40.0 51.5  0.0 0.46
               1B22 1W16 0B2 1W7 1B8 =W1 =B5 =W6 1W11
 4. Kovač Boris      FM 2188 2188 SLO ŠD Pomgrad       6.5 39.0 50.5  0.0 1.34
               1B12 1W21 0B1 1W9 =B16 =W6 =B2 1W14 1B5 
 5. Cigan Štefan      IM 2252 2310 POM ŠD Pomgrad        6 41.5 53.5  0.0 0.00
               1B15 1W9 1B11 0W1 1B6 =W2 =W3 1B17 0W4 
 6. Titan Matej      MK 2279 2288 POM ŠD Pomgrad        6 40.5 52.0  0.0 0.11
               1W10 1B8 1W17 =B2 0W5 =B4 =W7 =B3 1W16
 7. Meglič Jaka      MK 1950 2193 POM ŠD Pomgrad        6 32.0 41.5  0.0 -0.38
               =W27 1B19 1W26 0B3 1B11 0W16 =B6 1W12 1W17
 8. Brunčič Janko     II 1839 2026 POM ŠD Pomgrad       5.5 38.0 48.0  0.0 1.25
               1B30 0W6 1B23 1B17 0W3 1W11 1B12 =W1 0B2 
 9. Žajdela Karel     II 1841 1985 MAR ŠD Ptuj         5.5 34.0 44.0  0.0 1.26
               1W29 0B5 1W31 0B4 1W20 1B13 =W10 1B16 0B1 
 10. Rozman Roman      II 1664 1908 MAR ŠD Ptuj         5.5 30.0 39.0  0.0 1.08
               0B6 1W25 1B33 0W16 1B21 1W30 =B9 0W2 1B19
 11. Mohar Martin       1719 1719 SLO ŠD Pomgrad        5 34.5 43.5  0.0 2.58
               1W32 1B14 0W5 1B13 0W7 0B8 1W28 1W19 0B3 
 12. Vild Marič Fabijan   II 1605 1939 POM ŠD Pomgrad        5 33.0 42.5  0.0 0.27
               0W4 =B24 1W18 1B20 1W14 =B17 0W8 0B7 1W27
 13. Antolin Robert      1876 1984 POM ŠD Pomgrad        5 31.0 41.0  0.0 -1.25
               1B25 0W1 1B15 0W11 1B23 0W9 0B19 1W29 1B22
 14. Režonja Štefan     MK 1764 1891 POM ŠD Pomgrad        5 28.5 38.0  0.0 -0.60
               =B26 0W11 1B27 1W24 0B12 =W19 1B22 0B4 1W20
 15. Baša Vili       II 1654 1798 POM ŠD Pomgrad        5 27.0 35.5  0.0 0.58
               0W5 1B29 0W13 1B32 0W17 1B26 =W23 =B20 1B21
 16. Šardi Darko       I 1906 2080 CRO ŠD FRAM         4.5 40.5 51.0  0.0 0.09
               1W18 0B3 1W28 1B10 =W4 1B7 0B1 0W9 0B6 
 17. Gruškovnjak Jože    MK 1919 2087 POM ŠD Pomgrad       4.5 35.5 43.5  0.0 -1.09
               1B23 1W33 0B6 0W8 1B15 =W12 1B21 0W5 0B7 
 18. Podlesek Peter      1522 1660 LJU             4.5 24.0 31.0  0.0 0.65
               0B16 =W22 0B12 =W27 1B33 0W21 1B31 =W26 1B28
 19. Marič Anton      II 1683 1932 POM ŠD Pomgrad        4 33.5 43.5  0.0 -1.03
               0B1 0W7 =B30 1W25 1W28 =B14 1W13 0B11 0W10
 20. Kiraly Ferenc      I 1725 1921 AUT              4 31.0 40.5  0.0 -1.42
               1B31 0W2 1B21 0W12 0B9 =W23 1B30 =W15 0B14
 21. Vučko Franc      II 1835 1835 POM ŠD Pomgrad        4 30.5 40.0  0.0 -0.71
               1W24 0B4 0W20 1B26 0W10 1B18 0W17 1B28 0W15
 22. Močnik Darko      I 1673 1611 CRO              4 28.0 37.0  0.0 0.31
               0W3 =B18 0W24 1B29 =W26 1B32 0W14 1B23 0W13
 23. Kovač Branko       1537 1537 LJU              4 27.5 35.5  0.0 1.61
               0W17 1B32 0W8 1B31 0W13 =B20 =B15 0W22 1B29
 24. Kovač Emil        1412 1539 POM              4 25.5 33.0  0.0 0.85
               0B21 =W12 1B22 0B14 0W30 =W29 =B27 =W25 +*34
 25. Gjuran Stanko       1481 1481 SLO ŠD Pomgrad        4 23.0 30.5  0.0 0.97
               0W13 0B10 =W29 0B19 0W31 +*34 1W33 =B24 1B26
 26. Rogač Franc        1250 1524 POM             3.5 29.5 38.5  0.0 0.46
               =W14 1B27 0B7 0W21 =B22 0W15 +*34 =B18 0W25
 27. Šeruga Štefan     III 1549 1685 POM             3.5 27.0 35.0  0.0 -1.35
               =B7 0W26 0W14 =B18 0W32 1B33 =W24 +*34 0B12
 28. Kovač Majda      WMK 1620 1736 POM ŠD Pomgrad        3 28.0 37.0  0.0 -0.92
               0B2 1W30 0B16 1W33 0B19 1W31 0B11 0W21 0W18
 29. Žilavec Jože     III 1479 1747 POM              3 28.0 36.0  0.0 -2.77
               0B9 0W15 =B25 0W22 +*34 =B24 1W32 0B13 0W23
 30. Štrokaj Martin    III 1422 1685 POM              3 26.0 33.5  0.0 -1.26
               0W8 0B28 =W19 +*34 1B24 0B10 0W20 0B32 =W33
 31. Pajič Branko          1500 SLO              3 25.5 33.0  0.0 -0.58
               0W20 +*34 0B9 0W23 1B25 0B28 0W18 0B33 1W32
 32. Škof Samo       IV 1214 1389 POM ŠD Pomgrad        3 25.0 33.0  0.0 0.53
               0B11 0W23 +*34 0W15 1B27 0W22 0B29 1W30 0B31
 33. Marič Marta        1351 1650 LJU ŠD Rokada Lendava    2.5 25.0 33.0  0.0 -1.95
               +*34 0B17 0W10 0B28 0W18 0W27 0B25 1W31 =B30
Arbiter: Dušan Kozic
WinSvicar verzija 4.01.05 
Lastnik: SD Pomgrad MS
Krog, Slovenija, 22.8.2021, 9 kol svicar
Igralni cas: 7 min + 3 s/pot. Datoteka: ms21hv04